Ana Jotić

MSC

Call : +381 11 2469316

Dr. Ana Jotić

Rođena u Beogradu 1986. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Zemunu nakon čega 2005. godine upisuje Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Redovne studije je završila u roku 2011. godine.

Aktivno prati i učestvuje na simpozijumima i edukacijama iz oblasti stomatologije. Član je borda Balkanske asocijacije stomatologa (BaSS). Upisuje specijalizaciju 2017. godine iz oblasti ortopedije vilice na Stomatološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.

Edukacija

  • Osnovne i master studije, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Specijalističke studije iz oblasti ortopedije vilice, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Iskustvo

  • Stomatološka ordinacija Kotlar Dental

Priznanja

  • Član borda Balkanske asocijacije stomatologa (BaSS)

Naša misija je kreiranje savršenih osmeha!

Top