Konzervativna stomatologija i endodoncija

U stomatološkoj ordinaciji Kotlar Dental sa posebnom pažnjom pristupamo bazičnosti stomatološkoj grani “Bolesti zuba” , pod kojom se podrazumeva:

  • Endodoncija (lečenje kanala korena zuba).
  • Konzervativna stomatologija (kompozitne plombe i fasete, konzervativne nadogradnje zuba).

Zahvaljujući razvoju i dostupnosti najsavremenije tehnologije, koju  Kotlar Dental ordinacija poseduje, naš tim stomatološke usluge obavlja tako da funkcija bude u skladu sa estetikom zubnog fundamenta i obrnuto.

Konzervativna stomatologija

Stomatološka praksa u oblasti konzervativne stomatologije koristi najkvalitetnije materijale eminentnih proizvođača. U izradi estetskih plombi sa istom pažnjom usmereni smo kako prema prednjim, tako i prema bočnim zubima. Naša veština u izradi plombi ostvariva je zahvaljujući kompozitnom materijalu nano tehnologije američkog proizvođača 3M ESPE.

Estetske plombe izrađujemo poštujući standrade morfologije, a sve u cilju postizanja prirodnog izgleda zuba.

Endodoncija podrazumeva dijagnostikovanje i lečenje bolesti zubne pulpe. Kad se zubni karijes proširi do zubne pulpe nastaje upala živca koja je većinom jako bolna, iako se ne moraju javiti nikakvi simptomi u vidu bolova, nego se promene na živcu mogu manifestovati samo promenom boje zuba. Terapijski zahvat se sastoji od uklanjanja kompletne zubne pulpe, te punjenja korenskih kanala za to predviđenim materijalima. Uz današnju tehnologiju određivanja dužine korenskog kanala (digitalni RVG, apekslokator), instrumentacije i punjenja istog postižu se savršeni rezultati.

Lečenje zuba prateći svetske standarde obavljamo NiTi mašinskim proširivačima (protejperi) marke Dentsplay. Ovakav vid proširivača velike koničnosti i fleksibilnosti obezbeđuje idealno lečenje čak i zuba sa veoma zakrivljenim kanalima. Gutaperka poeni istog proizvođača idealno obturiraju kanale lečenih zuba. Važno je istaknuti kako je zahvat potpuno bezbolan te je nelagodnost stomatološkog  zahvata koja je prisutna kod mnogih pacijenata svedena  na minimum.

Nakon toga slijedi izrada ispuna ili nadogradnje i krunice na zubu, budući da je taj zub sada oslabljen jer je izgubio „nuticiju“ putem krvnih sudova i nije više tako otporan na frakture.

Naša misija je kreiranje savršenih osmeha!

Top