Oralna i paradontalna hirurgija

Sama reč hirurgija budi asocijaciju na bol i strah i posledično u pacijenta stvara neprijatnost i odbojnost. Medjutim, iako u prvi mah zvuči pomalo zastrašujuće, profesionalnošću Kotlar Dental tima i posebnom pristupu psihološkoj pripremi pacijenta, odgovornom praćenju postoperativnog toka kod pacijenata se menja percepcija ove stomatološke grane. Rado vraćanje pacijenata u Kotlar Dental ordinaciju čini nas posebnim i veoma jedinstvenim. U ordinaciji Kotlar Dental pruzamo sve vrste oralnohirurskih usluga.

Intervencije koje se najčešće izvode u ordinaciji Kotlar Dental su:

 • Ekstrakcije zuba
 • Hirurške ekstrakcije zuba
 • Hirurške ekstrakcije impaktiranih zuba (umnjaka)
 • Resekcije vrha korena zuba (apikotomija)
 • Uklanjanje viličnih cista (enukleacija)
 • Frenektomije
 • Augmentacije (dodatak veštačke kosti)
 • Prezervacije alveola
 • Nivelacija grebena
 • Ugradnja implantata
 • Podizanje nivoa poda maksilarnog sinusa (sinus lift)

Oralna hirurgija obuhvata i rekonstrukciju estetskih i funkcionalnih poremećaja usne duplje sa predprotetskim i preimplantološkim zahvatima. Karakteristika operativnih zahvata u našoj ordinaciji je odsustvo bola i zdravstvena sigurnost pacijenta, čemu takođe pomaže i sposobno i ljubazno osoblje, prijateljsko i ugodno okruženje, primena anestezije, te korišćenje jednokratnih i sterilnih instrumenata.

Implantologija

U današnje vrieme slobodno možemo reći da su dentalni implantati postali standard u stomatološkoj praksi koji najviše doprinosi razvoju struke na zadovoljstvo pacijenta. Implanti su biokompatibilne, titanijumske nadoknade koji se ugrađuju u vilicu kako bi nadoknadili izgubljene zube.

Kada je kod pacijenta kost zadovoljavajućeg volumena i kvaliteta, implanti dobrih svojstava, implantolog edukovan, a pacijent nepušač dobre oralne higijene – uspešnost je 99%.

U pravilu je potrebno čekati 3-4 meseca od ugradnje implantata do opterećenja fiksnim ili mobilnim radom. Ugradnja implanta je rutinski zahvat koji je bezbolan uz lokalnu anesteziju.

Implant osigurava najprirodniji prenos sila, a na mestu nedostatka zuba prestaje nestanak kosti (što je normalna pojava nakon gubitka zuba).

Implanti se koriste kod gubitka jednog ili više zuba i u kombinaciji s drugim protetskim rešenjima. Vrlo uspešno se koriste kod potpuno bezubih vilica, gde mogu biti nosači mosta kod pacijenata koji bi u protivnom morali nositi mobilne proteze.
Zubni implanti mogu poslužiti i kao sidrišta potpunih proteza, osiguravajući njihovu stabilnost i omogućavajući pacijentu ugodnu i sigurnu funkciju.

Indikacije za implante su brojne ali je nužan individualan pristup svakom pacijentu.

Naša misija je kreiranje savršenih osmeha!

Top