Stomatološka protetika

Stomatološka protetika predstavlja granu kojom se okoncavaju složene i komleksne intervencije. Kao takva predstavlja bitnu granu u stomatologiji i iz tog razloga u Kotlar Dental klinici ovoj grani se pristupa veoma detaljno, posvećeno i profesionalno. U stomatološkom vokabularu poznata kao „kraljica stomatologije“, protetika sveobuhvatno zatvara terapijski krug  sa ciljem da se estetskom i funkcionalnom rehabilitacijom dentalnog fundamenta  pacijentu podigne kvalitet života.

U stomatološkoj ordinaciji Kotlar Dental, pružamo sledeće usluge:

  • Fiksna protetika:
  • Bezmetalna keramika (cirkonija) – krune, mostovi, viniri, inleji, livene nadogradnje
  • Metalokeramika- krune, mostovi, livene nadogradnje
  • Fiberglas nadogradnje
  • Luminiri

Mobilna protetika:

  • Totalne proteze
  • Parcijalne proteze: pločaste i skeletirane

Naša misija je kreiranje savršenih osmeha!

Top